diumenge, 6 de març de 2011

ACTIVITAT 6

Vet aquí la reflexió final sobre el que he après en el curs i l'impacte que pot tenir en la pràctica docent real que portaré a terme a partir de la finalització del curs.

He escrit aquí les eines que hem treballat a cada habilitat lingüística per poder tenir una idea clara.
PORTFOLI: Els blogs.
ESCOLTAR: Núvols d'etiquetes amb WORDLE.
PARLAR: Vídeo amb YOU TUBE sobre l'explicació d'un google MAPS o una presentació oral.
CONVERSAR: Enregistrar la veu amb AUDACITY.
LLEGIR: Fer mapes conceptuals amb BUBBL.US
ESCRIURE: Fer una wiki amb WIKISPACES.
ACTIVITAT GLOBAL: Fer un mural digital amb GLOGSTER o treball cooperatiu amb VOICETHREAD.

Llevat dels blogs i les wikis, que ja coneixia, la resta d'eines han estat noves per a mi i pens que tenen moltes possibilitats a les àrees de llengua. De fet, no he tengut cap problema per integrar-les dins la meva programació perquè es poden relacionar amb qualsevol activitat que feim dins classe i sempre es pot disposar de  l'aula d'informàtica , quant a la qüestió d'infraestructures. Per als nins és una altra manera de fer feina que els sol agradar molt i, segurament n'aprenen més que si haguessin d'estudiar-ho per a un examen. Per tant, he pensat afegir aquestes eines, avaluables amb una nota més, a la meva programació de la següent manera:

EINES
ACTIVITATS
PARLAR: VÍDEO AMB YOU TUBE
 • Enregistrar una representació teatral.
 • Exposicions de presentacions multimèdia.
ESCOLTAR. WORDLE
 • Idees principals d'un text.
 • Paraules que rimen d'un poema.
 • Verbs d'un text.
 • Guió de paraules per fer una redacció.
LLEGIR: BUBBL.US
 • Estructura d'un text: narratiu, poètic o dramàtic.
CONVERSAR: AUDACITY
 • Una lectura d'un text teatral.
 • Un debat.
 • Una conversa.
ESCRIURE: WIKIS
 • Treballs sobre algun tema del curs.
ACTIVITAT GLOBAL: GLOGSTER O VOICETHREAD
GLOGSTER: Sobre obres, períodes i autors de literatura.
VOICETHREAD: Treballs sobre algun tema del curs. Per exemple, en el meu institut celebram una jornada de portes obertes el primer divendres de juny i cada any triam un autor representatiu sobre el qual feim una exposició. Enguany hem triat el poeta santanyiner ANTONI VIDAL FERRANDO i sobre ell es podria fer un treball utilitzant aquesta eina, així com les altres.

ACTIVITAT 5

Aquí teniu els exemples de glogs que han fet els meus alumnes de 4t de diversificació sobre RUBÉN DARÍO. He aprofitat que estava treballant l'etapa del modernisme a llengua castellana per  fer l'activitat. L'he considerada una activitat d'avaluació a realitzar per parelles i, a part de fer el mural, l'havien d'exposar a la resta d'alumnes. A la primera classe varen enregistrar-se i varen començar a conèixer el programa. Pràcticament jo no vaig haver de fer cap exposició sobre com utilitzar glogster perquè tot d'una en varen aprendre i es deien entre ells allò que aprenien. Després de l'exposició la resta de grups havien d'avaluar el treball fet tenint en compte dos aspectes: el disseny i l'explicació oral amb una rúbrica que podeu veure aquí.
La dificultat principal ha estat no poder posar accents als fragments de textos que, a més no es poden copiar d'un document de text. L'activitat els ha agradat molt i ja hem quedat que en farem a les altres unitats didàctiques.