diumenge, 6 de març de 2011

ACTIVITAT 6

Vet aquí la reflexió final sobre el que he après en el curs i l'impacte que pot tenir en la pràctica docent real que portaré a terme a partir de la finalització del curs.

He escrit aquí les eines que hem treballat a cada habilitat lingüística per poder tenir una idea clara.
PORTFOLI: Els blogs.
ESCOLTAR: Núvols d'etiquetes amb WORDLE.
PARLAR: Vídeo amb YOU TUBE sobre l'explicació d'un google MAPS o una presentació oral.
CONVERSAR: Enregistrar la veu amb AUDACITY.
LLEGIR: Fer mapes conceptuals amb BUBBL.US
ESCRIURE: Fer una wiki amb WIKISPACES.
ACTIVITAT GLOBAL: Fer un mural digital amb GLOGSTER o treball cooperatiu amb VOICETHREAD.

Llevat dels blogs i les wikis, que ja coneixia, la resta d'eines han estat noves per a mi i pens que tenen moltes possibilitats a les àrees de llengua. De fet, no he tengut cap problema per integrar-les dins la meva programació perquè es poden relacionar amb qualsevol activitat que feim dins classe i sempre es pot disposar de  l'aula d'informàtica , quant a la qüestió d'infraestructures. Per als nins és una altra manera de fer feina que els sol agradar molt i, segurament n'aprenen més que si haguessin d'estudiar-ho per a un examen. Per tant, he pensat afegir aquestes eines, avaluables amb una nota més, a la meva programació de la següent manera:

EINES
ACTIVITATS
PARLAR: VÍDEO AMB YOU TUBE
 • Enregistrar una representació teatral.
 • Exposicions de presentacions multimèdia.
ESCOLTAR. WORDLE
 • Idees principals d'un text.
 • Paraules que rimen d'un poema.
 • Verbs d'un text.
 • Guió de paraules per fer una redacció.
LLEGIR: BUBBL.US
 • Estructura d'un text: narratiu, poètic o dramàtic.
CONVERSAR: AUDACITY
 • Una lectura d'un text teatral.
 • Un debat.
 • Una conversa.
ESCRIURE: WIKIS
 • Treballs sobre algun tema del curs.
ACTIVITAT GLOBAL: GLOGSTER O VOICETHREAD
GLOGSTER: Sobre obres, períodes i autors de literatura.
VOICETHREAD: Treballs sobre algun tema del curs. Per exemple, en el meu institut celebram una jornada de portes obertes el primer divendres de juny i cada any triam un autor representatiu sobre el qual feim una exposició. Enguany hem triat el poeta santanyiner ANTONI VIDAL FERRANDO i sobre ell es podria fer un treball utilitzant aquesta eina, així com les altres.

ACTIVITAT 5

Aquí teniu els exemples de glogs que han fet els meus alumnes de 4t de diversificació sobre RUBÉN DARÍO. He aprofitat que estava treballant l'etapa del modernisme a llengua castellana per  fer l'activitat. L'he considerada una activitat d'avaluació a realitzar per parelles i, a part de fer el mural, l'havien d'exposar a la resta d'alumnes. A la primera classe varen enregistrar-se i varen començar a conèixer el programa. Pràcticament jo no vaig haver de fer cap exposició sobre com utilitzar glogster perquè tot d'una en varen aprendre i es deien entre ells allò que aprenien. Després de l'exposició la resta de grups havien d'avaluar el treball fet tenint en compte dos aspectes: el disseny i l'explicació oral amb una rúbrica que podeu veure aquí.
La dificultat principal ha estat no poder posar accents als fragments de textos que, a més no es poden copiar d'un document de text. L'activitat els ha agradat molt i ja hem quedat que en farem a les altres unitats didàctiques.dimecres, 23 de febrer de 2011

ACTIVITAT 4

Per a l'activitat d'escriure un grup de 5 participants al curs hem realitzat una wiki sobre LA LITERATURA CATALANA DE POSTGUERRA. Des del principi hi ha hagut una bona coordinació i ens hem posat d'acord en la feina a realitzar. En pràcticament una setmana hem fet la nostra part corresponent (a mi em pertocava LA POESIA DE POSTGUERRA) i el resultat el teniu aquí:

POT LA LITERATURA COMBATRE UNA DICTADURA?

dijous, 10 de febrer de 2011

CONVERSAR

Aquesta activitat l'he realitzada amb els alumnes sobre una lectura que s'havia de fer per la unitat de la llengua catalana. Cada un havia de llegir un fragment i després comentar-ho entre tots. L'audició no s'entén molt però com que demà s'ha d'entregar l'activitat la posaré així talment i, si un cas, ja la repetiré. El fet d'enregistrar la seva veu fa que es prenguin l'activitat més seriosament, per tant, és bo i aprofitós utilitzar aquest recurs.

dilluns, 7 de febrer de 2011

PARLARAquesta vídeo es va realitzar a partir d'una presentació multimèdia que havien de fer els alumnes de 3r de diversificació per a l'àrea d'àmbit sociolingüístic, a partir d'una sortida a Ciutat organitzada pel departament de llengua catalana de l'IES Santanyí. Aprofitant això vaig enregistrar la seva feina i he escollit aquest treball per ser el més complet. Com que una de les activitats havia de ser fer un mapa del recorregut amb GOOGLE MAPS, em va anar d'allò més bé per utilitzar-la com a part de l'activitat 3.
El títol de la presentació és LLEGENDES DE CIUTAT i s'emmarca dins la programació de la unitat 2 de llengua catalana de 3r sobre RAMON LLULL.

diumenge, 30 de gener de 2011

ACTIVITAT 2

LA LLENGUA I LES TIC

Activitat 2 28 de gener de 2011

ESCOLTAR
L'activitat que he realitzat amb els alumnes ha estat aquesta. El grup és el de 3r de diversificació i hi formen part 10 alumnes. L'activitat s'ha realitzat per parelles.
He aprofitat que estàvem treballant el gènere poètic per poder realitzar l'activitat. Atès que sempre han de de fer l'anàlisi mètrica i de la rima dels textos poètics que treballam i que de vegades tenen problemes per poder distingir els mots que rimen, he aprofitat per dur a terme aquesta activitat.
La programació de l'activitat seria la següent:
OBJECTIUS:
 • Distingir els mots que rimen d'una cançó o poema.
 • Analitzar si la rima és consonant o assonat.


METODOLOGIA:
L'activitat es farà per parelles. Cada membre del grup s'ha de repartir les tasques de manera que els dos components sapiguen fer tot el procés.


REFLEXIÓ:
La motivació per fer l'activitat ha estat molt alta. Els ha agradat molt i no han tingut cap dificultat per manejar el programa. Es podria utilitzar perfectament com a una pluja d'idees a l'hora de redactar un text o per fer hipòtesis i comprovacions en el procés de la lectura d'un text sobre un tema determinat.


LLEGIR
L'eina “bubl.us” per fer mapes conceptuals s'utilitzarà a l'hora de treballar la comprensió lectora de textos per poder expressar les idees que en podem extreure.
OBJECTIUS
 • Comprendre fragments de “Lo somni” de Bernat Metge.
 • Realitzar un mapa conceptual amb “bubl.us” sobre un fragment de l'obra de Bernat Metge “Lo somni”.
CONTINGUT
 • Biografia de Bernat Metge.
 • Estructura de “Lo somni”.
 • Els mapes conceptuals.
METODOLOGIA
L'activitat es farà per parelles a l'aula d'informàtica del centre. Els resultats es posaran a la pàgina del grup (document amb google docs que tenim, del grup)
Els resultats de les dues activitats s'han penjat al meu bloc